Privacy statement

  • Verantwoordelijke voor de verwerking

Delhaize Le Lion/De Leeuw NV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse (« Delhaize » of « We »), is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die u via de online wervingsapplicatie indient.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of u wilt uw rechten uitoefenen, kunt u hiervoor contact opnemen met Delhaize via email op klantendienst@delhaize.be of met het Data Protection team op dataprotection@delhaize.be. Deze emailadressen zijn enkel bestemd voor vragen betreffende uw persoonsgegevens.

Emails met CV zullen door de klantendienst of het Data Protection team niet worden behandeld.

Indien u een kandidatuurstelling wenst in te dienen, gelieve hiervoor naar het tabblad ‘contact’ te navigeren of te mailen naar talentmobility@delhaize.be.

  • Verwerkers

We werken met een verwerker voor het beheer van de website en de inhoud ervan, en een andere verwerker voor de hosting van de website. Deze verwerkers zijn gevestigd in Europa, bieden een voldoende beveiligingsniveau (zoals door Delhaize geverifieerd) en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de aan hen toevertrouwde diensten en in overeenstemming met de instructies van Delhaize. Er worden geen gegevens verstuurd buiten de EER (Europese Economische Ruimte).

  • Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Human Resources-afdeling (HR) van Delhaize voor het beheer van uw sollicitatie en voor huidige en toekomstige job opportuniteiten binnen Delhaize, evenals voor het verzenden van alerts voor andere vacatures die u mogelijks kunnen interesseren (onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming hiertoe en met de mogelijkheid om u hiervoor nadien ook weer uit te schrijven).

  • Rechtmatigheid van de verwerking

Sommige persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de selectieprocedure van de kandidaten, en andere persoonsgegevens worden op vrijwillige basis medegedeeld (met uw toestemming). Bovendien hebben We een gerechtvaardigde belang om de persoonsgegevens van de kandidaten voor bovengenoemde doeleinden te verwerken. Zonder bepaalde persoonsgegevens bevinden We ons in de onmogelijkheid om uw kandidatuurstelling als geldig te beschouwen. In alle gevallen verwerken We uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven en persoonsgegevens.

  • Types van persoonsgegevens

Zoals in de online formulieren wordt vermeld, dienen sommige velden verplicht te worden ingevuld teneinde Delhaize de mogelijkheid te geven om uw sollicitatie te analyseren. Deze noodzakelijke velden zijn: email, geboortedatum, professionele verwezenlijkingen, academische achtergrond (of trainingen) en woonplaats. U bent vrij om Delhaize meer informatie door te sturen. U gaat er desgevallend mee akkoord dat deze gegevens voor dezelfde doeleinden gebruikt worden zoals hierboven vermeld.

  • Bronnen van de persoonsgegevens

U kunt kiezen om (i) uw persoonsgegevens rechtstreeks aan Delhaize door te geven door het online formulier op de website te invullen of (ii) Delhaize te machtigen om uw persoonsgegevens onrechtstreeks via externe platformen te verzamelen. Dit zijn de platformen waar u al geïdentificeerd bent en / of lid bent (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, enz.). Om dit te doen moet u op de knop “Appliqueer via het platform” op de website klikken, en u heeft de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te valideren en / of te wijzigen. Door op de knop te klikken, machtigt u Delhaize om de persoonsgegevens te verzamelen die nodig zijn voor uw aanvraag (zoals beschreven onder de titel ‘Types van persoonsgegevens’).

We verzamelen geen andere persoonsgegevens over u op de platforms en u kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde wijzigen via uw ruimte “Mijn account” op de website. Vanuit technisch oogpunt gebeurt de verzameling van persoonsgegevens uit het platform via het unieke identificatiemechanisme (ook bekend als “single-sign-on”) zoals beschreven in het privacy-beleid van deze platforms.

  • Uw rechten

U kunt op elk moment uw recht op toegang, rectificatie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens laten gelden, of uw toestemming voor het verzenden van alerts  terug intrekken (opt-out) door contact op te nemen de klantendienst via klantendienst@delhaize.be of het Data Protection team via dataprotection@delhaize.be. U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor andere doeleinden dan deze zoals onder de titel ‘Doeleinden van de verwerking’ bepaald en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wat het recht betreft om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid, verwijzen We graag naar de titel ‘Toezichthouder’. Houd er rekening mee dat Delhaize mogelijks niet langer de verzoeken kan behandelen die u reeds verzonden hebt indien u vraagt om uw gegevens te verwijderen. U wordt niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming.

  • Dataretentie

Uw gegevens zullen tot 5 jaar na het sluiten van de vacature worden bijgehouden in de Delhaize database en dit in het kader van de discriminatiewetgeving, alsook om de verzoeken die u aan Delhaize hebt toegestuurd te beheren en u op de hoogte te houden van alle vacatures die voor u interessant kunnen zijn (na het verkrijgen van uw toestemming hiertoe). Na deze termijn zullen uw gegevens worden geanonimiseerd.

  • Cookies

Net als vele andere websites gebruiken We cookies om informatie te verzamelen over uw gebruik van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdelijk op uw computer is geregistreerd. Voor meer info kan u klikken op het titeltje ‘Cookie Statement’ onderaan op de website.

  • Toezichthouder

In geval van klachten omtrent de manier waarop We uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (‘GBA’) (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

We hopen dat deze informatie duidelijk is. Indien u vragen heeft, aarzel niet contact op te nemen met de klantendienst via klantendienst@delhaize.be of het Data Protection team via dataprotection@delhaize.be.

(laatste wijziging 28 februari 2023)