a. Verantwoordelijke voor de verwerking

Delhaize Le Lion/De Leeuw Comm.VA., met maatschappelijke zetel te Osseghemstraat 53, 1080 Brussel (« Delhaize » of « we »), is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die u via de online wervingsapplicatie indient. U kunt contact met ons opnemen via email op info@delhaize.be of per gewone brief op het hierboven vermelde adres (ter attentie van de klantenservice).

b. Verwerkers

Wij werken met een verwerker voor het beheer van de website en de inhoud ervan, en een andere verwerker voor de hosting van de website. Onze verwerkers zijn gevestigd in Europa, bieden een voldoende beveiligingsniveau (zoals door ons geverifieerd) en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de aan hen toevertrouwde diensten en in overeenstemming met onze instructies.

c. Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze Human Resources-afdeling (HR) voor het beheer van uw sollicitatie en voor huidige en toekomstige job opportuniteiten binnen Delhaize, evenals voor het verzenden van alerts en / of advertenties (onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming).

d. Rechtmatigheid van de verwerking

Sommige persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de selectieprocedure van de kandidaten, en andere persoonsgegevens worden op vrijwillige basis medegedeeld (met uw toestemming). Bovendien hebben we een gerechtvaardigde belang om de persoonsgegevens van de kandidaten voor bovengenoemde doeleinden te verwerken. In alle gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven en persoonsgegevens.

e. Types van persoonsgegevens

Zoals in de online formulieren wordt vermeld, dienen sommige velden te worden ingevuld teneinde Delhaize de mogelijkheid te geven om uw sollicitatie te analyseren. Deze noodzakelijke velden zijn: email, geboortedatum, professionele verwezenlijkingen, academische achtergrond (of trainingen) en woonplaats. U bent vrij ons meer informatie door te sturen. U gaat er desgevallend mee akkoord dat deze gegevens voor dezelfde doeleinden gebruikt worden zoals hierboven vermeld.

f. Bronnen van de persoonsgegevens

U kunt kiezen om (i) uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons doorgeven door het online formulier op de website te invullen of (ii) ons te machtigen om uw persoonsgegevens via externe platformen te verzamelen. Dit zijn de platformen waar u al geïdentificeerd bent en / of lid bent (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, enz.). Om dit te doen moet u op de knop “Appliqueer via het platform” op de website klikken, en u heeft de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te valideren en / of te wijzigen. Door op de knop te klikken, machtigt u ons om de persoonsgegevens te verzamelen die nodig zijn voor uw aanvraag (zoals beschreven in punt e)). Wij verzamelen geen andere persoonsgegevens over u op de platforms en u kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde wijzigen via uw ruimte “Mijn account” op de website. Vanuit technisch oogpunt gebeurt de verzameling van persoonsgegevens uit het platform via het unieke identificatiemechanisme (ook bekend als “single-sign-on”) zoals beschreven in het privacy-beleid van deze platforms.

g. Uw rechten

U kunt op elk moment uw recht op toegang, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens laten gelden, of uw toestemming voor het verzenden van advertenties en / of meldingen terug intrekken (opt-out) door contact op te nemen met Talent Acquisition team van Delhaize België via Talent_Acquisition_Delhaize@delhaize.be. Houd er rekening mee dat Delhaize mogelijks niet langer de verzoeken kan behandelen die u reeds verzonden hebt indien u uw gegevens verwijdert.

h. Dataretentie

Uw gegevens zullen 2 jaar lang worden bijgehouden in onze database om de verzoeken die u ons hebt toegestuurd te beheren en om u op de hoogte te houden van alle vacatures die voor u interessant kunnen zijn (gebaseerd op de informatie die u ons heeft toegestuurd). Na deze termijn zullen wij u vragen of u in onze database wenst te blijven verschijnen.

i. Cookies

Net als vele andere websites gebruiken we cookies om informatie te verzamelen over uw gebruik van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdelijk op uw computer is geregistreerd. Meer info in onze cookie policy.

j. Privacy Commissie

In geval van klachten omtrent de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Wij hopen dat deze informatie duidelijk is. Indien u vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren via info@delhaize.be.

(laatste wijziging op 5 juni 2018).