a. Verantwoordelijke voor de verwerking

Delhaize Le Lion/De Leeuw Comm.VA., met maatschappelijke zetel te Osseghemstraat 53, 1080 Brussel (« Delhaize » of « we »), is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die u via de online wervingsapplicatie indient.  U kunt contact met ons opnemen via email op info@delhaize.be of per gewone brief op het hierboven vermelde adres (ter attentie van de klantenservice).

b. Verwerkers

Wij werken met een verwerker voor het beheer van de website en de inhoud ervan, en een andere verwerker voor de hosting van de website. Onze verwerkers zijn gevestigd in Europa, bieden een voldoende beveiligingsniveau (zoals door ons geverifieërd) en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de aan hen toevertrouwde diensten en in overeenstemming met onze instructies.

c. Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze Human Resources-afdeling (HR) voor het beheer van uw solliciatie en voor huidige en toekomstige job opportuniteiten binnen Delhaize, evenals voor het verzenden van alerts en / of advertenties (onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming).

d. Rechtmatigheid van de verwerking

Sommige persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de selectieprocedure van de kandidaten, en andere persoonsgegevens worden op vrijwillige basis medegedeeld (met uw toestemming). Bovendien hebben we een gerechtvaardigde belang om de persoonsgegevens van de kandidaten voor bovengenoemde doeleinden te verwerken. In alle gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998, diens uitvoeringsbesluiten en enige andere regels met betrekking tot persoonsgegevens.

e. Types van persoonsgegevens

Zoals in de online formulieren wordt vermeld, dienen sommige velden te worden ingevuld teneinde Delhaize de mogelijkheid te geven om uw solicitatie te analyseren. Deze noodzakelijke velden zijn: email, geboortedatum, professionele verwezelijkingen, academische achtergrond (of trainingen) en woonplaats.  U bent vrij ons meer informatie door te sturen. U gaat er desgevallend mee akkoord dat deze gegevens voor dezelfde doeleinden gebruikt worden zoals hierboven vermeld. 

f. Bronnen van de persoonsgegevens

U kunt kiezen om (i) uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons doorgeven door het online formulier op de website te invullen of (ii) ons te machtigen om uw persoonsgegevens via externe platformen te verzamelen. Dit zijn de platformen waar u al geïdentificeerd bent en / of lid bent (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, enz.). Om dit te doen moet u op de knop “Appliceer via het platform” op de website klikken, en u heeft de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te valideren en / of te wijzigen. Door op de knop te klikken, machtigt u ons om de persoonsgegevens te verzamelen die nodig zijn voor uw aanvraag (zoals beschreven in punt e)). Wij verzamelen geen andere persoonsgegevens over u op de platforms en u kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde wijzigen via uw ruimte “Mijn account” op de website. Vanuit technisch oogpunt gebeurt de verzameling van persoonsgegevens uit het platform via het unieke identificatiemechanisme (ook bekend als “single-sign-on”) zoals beschreven in het privacybeleid van deze platforms.

g. Uw rechten

Uw online account geeft u steeds de mogelijkheid om ten allen tijde toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens. Door online te solliciteren op een vacature erkent u de verantwoordelijkheid te hebben om, indien nodig, uw profiel bij te werken of te corrigeren indien nodig. U heeft steeds de mogelijkheid om uw volledig profiel te verwijderen door op de knop “verwijder mijn profiel”, boven rechts op de homepagina te klikken. U kunt ook beslissen om enkel sommige solicitaties te verwijderen. U bent zich ervan bewust dat, indien u uw account verwijdert, Delhaize niet meer in staat zal zijn om uw solicitaties verder te analyseren en u niet kan informeren over andere jobopportuniteiten. U kunt ook te allen tijd uw toestemming voor het verzenden van alerts en / of reclame (opt-out) intrekken. 

h. Dataretentie

Uw gegevens zullen 3 jaar lang worden bijgehouden door onze diensten om uw vacature te kunnen beheren en om, op basis van uw profiel u op de hoogte te houden van interessante jobopportuniteiten bij Delhaize.

i. Cookies

Net als vele andere websites gebruiken we cookies om informatie te verzamelen over uw gebruik van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdelijk op uw computer is geregistreerd. Meer info in onze cookie policy.

j. Privacy Commissie

In geval van klachten omtrent de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de Privacy Commissie (https://www.privacycommission.be/).

Wij hopen dat deze policy duidelijk is. Wij beantwoorden graag uw vragen: info@delhaize.be

(lastste wijziging op 7 juni 2017)