Vos responsabilités

De Project Manager is verantwoordelijk voor het managen en implementeren van cross-departementale projecten(teams) als lead van een track binnen een groter programma, of ontwikkelen, uitschrijven, managen en implementeren van complexe projecten (< 10 Mio capex of <50mln opex over periode van 5 jaar) die niet onder de scope van het programma vallen met een impact op het end-to-end Supply Chain proces anticiperend op toekomstige noden en uitdagingen van klanten en verkoopkanalen, inclusief zorgen voor correcte overdracht, , teneinde een feilloze afhandeling van alle projecten te garanderen en de end-to-end supply chain processen te optimaliseren.

• Projectontwikkeling : Ontwikkelen van transversale projecten (die niet onder de scope van een programma vallen), uitschrijven van de business case en planning, teneinde de haalbaarheid van de projecten te verzekeren en het nodige kader en middelen ervan te identificeren.
• Project management : Opstarten, opvolgen en bijsturen van de projecten, volgens welbepaalde project management methodologieën en tools, teneinde de projecten te realiseren binnen de afgesproken tijd, budget en doelstellingen.
• Project ownership- en overdracht : Nemen van ownership over projecten van opstart t.e.m. overdracht naar procesmodus en daily business, teneinde ervoor te zorgen dat de nieuwe processen en/of concepten na afloop van het project feilloos geïmplementeerd en gebruikt worden
• Budgetbeheer : Efficiënt beheren, opvolgen en rapporteren van het budget toegekend aan het project of program track, in samenspraak met de program manager, teneinde een kostenefficiënte werking te garanderen en ontsporingen te vermijden.
• Rapportering : Opstellen en opvolgen van KPI’s en ontwikkelen van een rapporteringssysteem, teneinde de vooruitgang en de correcte afhandeling van de projecten volgens de vastgelegde normen te kunnen meten en opvolgen.
• Aansturing projectteam : Functioneel coördineren en coachen van een projectteam en project coördinators, teneinde te verzekeren dat het team inzetbaar is (kwantitatief en kwalitatief), evenals bereid en in staat om de gestelde projectdoelstellingen te realiseren.
• Stakeholder management :  Opbouwen en onderhouden van relaties met belangrijke stakeholders van de projecten, teneinde een optimale samenwerking en effectieve inbedding van de veranderingen in processen te verzekeren
People management: Motiveren, managen, evalueren en ontwikkelen van teamleden, teneinde een omgeving te creëren waarin alle medewerkers de nodige middelen ter beschikking hebben en geëngageerd zijn, alsook een optimale kwantitatieve en kwalitatieve (competenties, ervaring, …) staffing te verzekeren

Votre profil

• Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
• Minimum 5 jaar ervaring in projectmanagement (bv. als project coördinator)

• Ervaring in nauwe samenwerking met IT

• Kennis van retail/ logistiek/ Supply Chain is een plus 
• Kennis van project management tools en methodologieën
• 3-talig (FR, NL, ENG)
• Goede kennis van IT toepassingen (MS Office)
• Sterke analytische vaardigheden
• Process mapping en management vaardigheden
• Change management vaardigheden
• Zeer goede communicatievaardigheden
• Projectteams kunnen aansturen en motiveren (5-7 FTE)
• Sterke plannings- en organisatievaardigheden
• Resultaatgerichtheid
• Prioritisering en tijdsmanagement
• Beïnvloedingsvaardigheden

Notre offre

Een job én een rijkelijk gevuld privéleven? Bij Delhaize kan dat. Je krijgt een aantrekkelijk loon aangepast aan jouw ervaring.

Bovendien geniet je van diverse extralegale voordelen: bedrijfswagen met tankkaart, gsm plus abonnement, netto vergoeding, jaarlijkse bonus, maaltijdcheques, uitgebreide groeps- en hospitalisatievergoeding, en uiteraard een personeelskorting in de winkel!

Thuiswerk spreekt voor zich en wordt voor elke job anders ingevuld.

En groeien? Dat gaat hard bij Delhaize. Door de opleidingen, op de werkvloer én via onze opleidingscatalogus, krijg je daar de ruimte voor.

Doorgroeien? Ook dat kan. Vraag maar aan één van je toekomstige collega’s.

Spreekt bovenstaande functie jou aan? Solliciteer dan onmiddellijk en ontdek wat jouw mogelijkheden zijn bij Delhaize!