Je verantwoordelijkheden

Als strategiedeskundige draagt u bij tot de vaststelling van de strategische prioriteiten van onze organisatie door het directiecomité en de bedrijfsafdelingen te helpen een langetermijnvisie te bepalen op basis van feitelijke analyses (inzicht in de consumenten, de markt en de financiële en zakelijke gevolgen). Met andere woorden, u werkt aan de conceptualisering van verschillende projecten met een grote impact, met als doel het besluitvormingsproces te vergemakkelijken. 
In deze sleutelrol liggen je verantwoordelijkheden in 3 hoofdgebieden 

 • Strategische analyse: je ondersteunt de organisatie en facilitering van de jaarlijkse strategische cyclus, enerzijds ter ondersteuning van het Uitvoerend Comité en anderzijds ter voorbereiding van de besprekingen op groepsniveau (Ahold Delhaize).
 • Je werkt nauw samen met het Hoofd Strategie, Customer Insights en onze financiële afdeling om een volledige strategische en financiële cyclus te realiseren. 
 • Programmamanagement: je ontwikkelt, lanceert en beheert complexe strategische programma's die binnen Delhaize worden toegewezen in overeenstemming met de strategische roadmap, om ervoor te zorgen dat de programma's op tijd, binnen het budget en op koers worden opgeleverd. 
 • Veranderingsmanagement en voortdurende strategische ondersteuning: u stuurt en coördineert het veranderingsmanagement van een productgerichte naar een klantgerichte cultuur. Je stelt zich op als ambassadeur, om ervoor te zorgen dat de strategische koers correct wordt begrepen en uitgevoerd in het bedrijf.

Je profiel

 • Met een vergelijkbare ervaring van 3 tot 4 jaar (idealiter in een consultancy) bent u in staat een helder en conceptueel beeld te ontwikkelen van markt-, concurrentie- en consumentenontwikkelingen en bent u in staat deze kennis om te zetten in strategische aanbevelingen voor verschillende afdelingen binnen een organisatie.
 • Je hebt een masterdiploma (in economie, techniek of wiskunde)
 • Je spreekt vloeiend Frans of Nederlands met een goede kennis van een van deze landstalen en hebt een goede beheersing van het Engels.
 • Je beschikt over uitstekende strategische denkvaardigheden (probleemmodellering) in combinatie met een analytische en pragmatische geest.
 • Je communiceert duidelijk en overtuigend (vermogen om te beïnvloeden en te overtuigen)
 • Je bent in staat om verschillende belanghebbenden bij een project samen te brengen en te betrekken (stakeholdermanagement)
 • Je bent klantgericht 

Ons aanbod