Je verantwoordelijkheden

Als Loss Prevention & Security Manager ben jij verantwoordelijk voor het vermijden of beperken van verliezen en (laten) identificeren en onderzoeken van mogelijke gevallen van fraude/diefstal door intern en extern personeel, door klanten (e-commerce, of eigen winkels), door aangeslotenen en of klanten van aangeslotenen, alsook het genereren van mogelijke oplossingen om verliezen te minimaliseren, teneinde de verliezen in winstgevendheid van Delhaize te vermijden en beperken. Eveneens staat de functie in voor het bepalen van het algemeen beleid inzake beveiliging van Delhaize België (incl. Luxemburg), de vertaling ervan naar de dagelijkse praktijk, en de aansturing van de interne en externe medewerkers van Security, teneinde een efficiënte beveiliging van goederen, operaties en personen op de bedrijfssites en in de geïntegreerde verkooppunten te garanderen.

 

 • Operationeel Plan en Strategie Loss Prevention & Security: Aansturen en uitvoeren van het operationeel jaarplan voor Loss Prevention en het opstellen van bijhorende actieplannen en objectieven teneinde de gedefinieerde doelstellingen rond fraude- en diefstalpreventie en veiligheid te realiseren. Aansturen en uitvoeren van het operationeel jaarplan van het Security team en formuleren van richtlijnen, procedures en standaarden, teneinde de gedefinieerde doelstellingen op een effectieve en efficiënte manier te realiseren.
 • People Management: Aantrekken, motiveren, managen, evalueren en ontwikkelen van Loss Prevention en Security teamleden, teneinde een omgeving te creëren waarin alle medewerkers de nodige middelen ter beschikking hebben en geëngageerd zijn, alsook een optimale kwantitatieve en kwalitatieve staffing te verzekeren.
 • Relatie Management: Opbouwen en onderhouden van relaties en samenwerkingsverbanden met het ruimer management en met leveranciers en stakeholders in de business teneinde een optimale samenwerking met stakeholders te verzekeren.
 • Budget: Beheren van het budget voor de Loss Prevention en Security, teneinde een toekomstbestendige, stabiele en kostefficiënte afdeling te garanderen.
 • Optimalisatie: Identificeren van tekortkomingen in bestaande methodes, systemen en procedures, deze analyseren, alternatieven voorstellen en implementeren, teneinde mogelijke verliezen steeds vroeger te kunnen detecteren en vermijden.
 • Rapportage: Zowel op aanvraag als op eigen initiatief zorg dragen voor het verzamelen, analyseren, interpreteren en beschikbaar stellen van relevante gegevens en het samenstellen van rapportages, teneinde inzicht te verschaffen in ontwikkelingen in fraude- en diefstaldetectie, alsook het management te voorzien van de nodige management informatie. Zowel op vraag als proactief interne klanten adviseren rond beveiligingsvraagstukken, teneinde bewustwording rond beveiliging te creëren en deskundige verbeteringen of oplossingen voor problemen aan te bieden.

Je profiel

 • Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
 • Voldoen aan de profiel-, erkennings- en opleidingsvoorwaarden voor leidinggevend en uitvoerend bewakingspersoneel overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de directie Private Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken (of behalen binnen een jaar na benoeming)
 • Certificatie door FOD BiZa om het beroep van privé detective uit te oefenen is een troef
 • 10 jaar relevante ervaring in de bewakingssector of minstens 5 jaar in de bewakingssector aangevuld met andere relevante beroepservaring (b.v. als auditor, privédetective, Risk Management, Loss Prevention, beveiligingstechnieken, crisismanagement, gerechtelijke of politionele ervaring, …)
 • Sterke analytische vaardigheden
 • Conceptuele vaardigheden (linken kunnen leggen in data)
 • Kennis van risicoaanpak, risicoanalyse, effectbeoordelingen en risicobeperkende maatregelen
 • Kennis van de beginselen inzake Crisis Management
 • Sterke organisatievaardigheden; bedreven in programma- en projectmanagement
 • Beroepservaring in drie talen (NL/FR/EN) 
 • Kennis van wetgeving inzake beveiliging en bewaking en relevante CAO’s
 • Kennis van beheer en bediening van elektronische beveiligingsintrumenten 
 • Snelle en accurate inschatting van zeer diverse situaties in het bijzonder met veiligheidsrisico’s en bedreigingen
 • Affiniteit met sector van bewakingsfirma’s en politionele/gerechtelijke overheden
 • Grondige kennis van interviewtechnieken
 • Sterk in prioritisatie en organisatie
 • Nauwgezet en consequent kunnen documenteren
 • Goede communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk, bij het geven van presentaties/opleidingen)
 • Heeft een groot aanpassingsvermogen en is assertief
 • Discretie, hanteert de hoogste standaard van integriteit, vertrouwelijk kunnen omgaan met informatie
 • Autonoom en proactief
 • Mentale flexibiliteit om te kunnen werken in een voortdurend veranderende omgeving
 • People management vaardigheden
 • Natuurlijke, gedreven en enthousiasmerende leider
 • Sterk in coachen en motiveren
 • Resultaatgericht
 • Leergierig 
 • Zich afhankelijk van de werkomgeving kunnen profileren als leider of consultant/supporter
 • Flexibel qua werkuren en arbeidsplaats (rekening houdend met verstoringen van bedrijfsactiviteiten)
 • Bereikbaar 24/24 7/7
 • Coördinator
 • Stressbestendig
 • Besluitvaardig

Ons aanbod

Een job én een rijkelijk gevuld privéleven? Bij Delhaize kan dat. Je krijgt een aantrekkelijk loon aangepast aan jouw ervaring. Bovendien geniet je van diverse extralegale voordelen: bedrijfswagen met tank- of laadkaart binnen het federaal mobiliteitsbudget, gsm plus abonnement, netto vergoeding, jaarlijkse bonus, maaltijdcheques, uitgebreide groepsverzekering en facultatieve hospitalisatievergoeding, en uiteraard een personeelskorting in de winkel! Thuiswerk spreekt voor zich en wordt voor elke job anders ingevuld. En groeien? Dat gaat hard bij Delhaize. Door de opleidingen, op de werkvloer én via onze opleidingscatalogus, krijg je daar de ruimte voor. 
Doorgroeien? Ook dat kan. Vraag maar aan één van je toekomstige collega’s. Spreekt bovenstaande functie jou aan? Solliciteer dan onmiddellijk en ontdek wat jouw mogelijkheden zijn bij Delhaize!