PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring voor onze jobsite, ons aanwervingsportaaal en bij het solliciteren naar een job

Versie 1.0, datum 21.05.2024

1 .  Intro
 

In deze privacyverklaring geven we jou informatie over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken bij een bezoek aan onze jobsite en wanneer je gebruikt maakt van ons aanwervingsportaal voor het zoeken of solliciteren naar een job. 
 

2.  Wie zijn we en hoe ons contacteren?
 

Delhaize Le Lion/De Leeuw NV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse (« Delhaize » of « We »), is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website.

Indien je vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of je wil jouw rechten uitoefenen, kan je hiervoor contact opnemen met Delhaize via email op talentmobility@delhaize.be  of met het Data Protection team op dataprotection@delhaize.be. Deze emailadressen zijn enkel bestemd voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Emails met CV die naar dit adres verstuurd worden, zullen niet worden behandeld.3.  Wat zijn jouw rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

                     a.  Overzicht

Voorzover de respectievelijke wettelijke voorwaarden vervuld zijn, heb je volgende rechten: 

  • recht op inzage van jouw persoonsgegevens (artikel 15 GDPR)
  • recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens (artikel 16 GDPR)
  • recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen (artikel 17 GDPR)
  • recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken (artikel 18 GDPR)
  • recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens (art. 20 GDPR) 
  • recht van bezwaar (art. 21 GDPR) 


                      b.  Hoe jouw rechten uitoefenen? 

Je kunt op elk moment inloggen op ons carrièreportaal met je login en wachtwoord. Je kunt je gegevens en account bijwerken of verwijderen en solliciteren naar elke openstaande functie. 

Om jouw rechten uit te oefenen, klik je op de link “Persoonlijke Informatie”. Daar vindt de informatie over de gegevens die we verwerken en kan je ons een verzoek richten om inzage, en/of een kopie te krijgen of om jouw gegevens te laten verwijderen. 

Als je een van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals beschreven onder punt 1 ("Wie we zijn en hoe ons te contacteren?). Geef duidelijk aan welk(e) recht(en) je wilt uitoefenen en vermeld jouw contactgegevens (inclusief een geldig e-mail- of postadres) zodat we op jouw verzoek kunnen reageren. Hou er rekening mee dat je gevraagd kan worden om jouw identiteit te bewijzen. 

Wanneer je contact met ons opneemt om een van de bovengenoemde rechten uit te oefenen, zullen wij binnen één maand na ontvangst van het verzoek op jouw verzoek reageren. Deze periode kan worden verlengd met twee extra maanden indien nodig, maar in dat geval zullen wij u op de hoogte stellen van een dergelijke verlenging binnen een maand na ontvangst van uw eerste verzoek, samen met de redenen voor de vertraging.


                      c.  Recht om klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit

Wanneer je niet tevreden zou zijn met de manier waarop we jouw persoonsgegevens behandelen of de uitoefening van jouw rechten, kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie daarover vind je op de website:  
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties


4.  Welke gegevens verwerken we?

                      a.  Louter informatief gebruik van onze website

4.1.1. Welke gegevens en voor welke doeleinden?

Wanneer je onze website bezoekt, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, zoals IP adressen, cookies en andere vergelijkbare technologieën om de goede werking en de veiligheid van onze website te garanderen. 

4.1.2.Wat is de wettelijke verwerkingsgrond?

Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid en de goede werking van de website betreft en op jouw toestemming voor wat betreft niet-noodzakelijke cookies.

4.1.3.Met wie delen wij deze gegevens?

Wij delen deze persoonsgegevens alleen met derden waarmee wij voor onze website samenwerken (IT- en softwareleveranciers).

4.1.4. Hoe lang houden wij deze gegevens bij?

De loggegevens worden opgeslagen in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt de betrokken personen gedurende een periode van maximaal enkele dagen te identificeren, tenzij zich een veiligheidsrelevante gebeurtenis voordoet (bijv. een DDoS-aanval). In het geval van een veiligheidsrelevante gebeurtenis worden serverlogbestanden opgeslagen totdat de beveiligingsrelevante gebeurtenis is verwijderd en volledig is opgelost.

4.1.5. Internationale transfers

We werken samen met derde partijen waarvan sommigen gevestigd kunnen zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze verwerkers bieden een voldoende beveiligingsniveau en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de aan hen toevertrouwde diensten en in overeenstemming met de instructies van Delhaize.

Indien jouw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en indien het gegevensbeschermingsniveau in dat land niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau in de EER, voorzien wij gepaste maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen (meestal in de vorm van de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie). Op die manier verzekeren wij dat jouw persoonsgegevens die naar derde partijen buiten de EER worden doorgezonden, verwerkt worden met dezelfde zorg als in België.


4.1.6. Zal er gebruik gemaakt worden van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering?

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. 

                     b.  Verder gebruik van onze jobsite, in het bijzonder voor het zoeken of om te solliciteren voor een job  


4.1.1. Welke gegevens en voor welke doeleinden?

Wij verwerken de data die je ons bezorgt voor jouw sollicitatie of voor het zoeken naar een gepaste job. Het gaat dan meestal over data zoals identificatie- en contactgegevens, informatie over je opleiding en/of werkervaring, jouw interesses. 

Op onze website, kan je een profiel aanmaken. Dit laat je toe om voor specifieke vacatures te solliciteren of om geïnformeerd te worden wanneer er interessante vacatures zijn die overeenkomen met jouw zoekcriteria (“Job Alerts”). Het aanmaken van een profiel gebeurt door het invullen van een webformulier of Personalisation On Demand (“POD”). 

Je kan ook een profiel aanmaken met jouw profieldata van sociale netwerken zoals LinkedIn, In dat geval, geef je ons de toestemming om die gegevens te kopieëren en over te zetten naar ons platform. 

Je kan je tot slot ook  inschrijven voor onze Talent Community zodat je op steeds op de hoogte blijft van interessante jobaanbiedingen (“Job Alerts”) en om HR marketing informatie te ontvangen. Wij nemen jouw data dan in onze wervingsreserve.4.1.2.Wat is de wettelijke verwerkingsgrond?

Wanneer je voor een specifieke jobaanbieding solliciteert, gebruiken wij jouw gegevens om deze sollicitatie te beoordelen. De grondslag is het nemen van de precontractuele maatregelen die nodig zijn voor het sluiten van een eventuele arbeidsovereenkomst. 

Wanneer je een profiel aanmaakt op onze website voor het ontvangen van onze Job Alerts of om HR marketing informatie te ontvangen, verwerken wij jouw gegevens op basis van jouw toestemming die je op elk moment terug kan intrekken door uw verzoek te sturen op talentmobility@delhaize.be.


4.1.3.Met wie delen wij jouw gegevens?

Binnen Delhaize, heeft onze HR-afdeling verantwoordelijk voor selectie en rekrutering toegang tot jouw gegevens. Daarnaast worden jouw gegevens ook gedeeld met de manager van het departement waarvoor jouw sollicitatie of profiel relevant is.   

Buiten Delhaize delen jouw persoonsgegevens alleen met derden waarmee wij samenwerken voor de selectie en rekrutering (IT- en softwareleveranciers, externe rekruteerder, ..).4.1.4. Hoe lang houden wij deze gegevens bij?

We houden jouw gegevens tot 5 jaar bij na het sluiten van de vacature en dit in het kader van de discriminatiewetgeving. Na deze termijn zullen jouw gegevens worden geanonimiseerd.

4.1.5. Internationale transfers

We werken samen met derde partijen waarvan sommigen gevestigd kunnen zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze verwerkers bieden een voldoende beveiligingsniveau en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de aan hen toevertrouwde diensten en in overeenstemming met de instructies van Delhaize.

Indien jouw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en indien het gegevensbeschermingsniveau in dat land niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau in de EER, voorzien wij gepaste maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen (meestal in de vorm van de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie). Op die manier verzekeren wij dat jouw persoonsgegevens die naar derde partijen buiten de EER worden doorgezonden, verwerkt worden met dezelfde zorg als in België.


4.1.6. Zal er gebruik gemaakt worden van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering?

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. 

                      c.  Emails 

Je kan je ook inschrijven voor onze Talent Community voor het ontvangen van Job Alerts of om HR-marketing informatie te ontvangen. Deze informatie ontvang je van ons via email.  

4.1.1. Welke gegevens en voor welke doeleinden?

In dit geval verwerken we jouw contactgegevens (e-mailadres, naam, titel), technische communicatie- en gebruiksgegevens (zoals datum en tijd van registratie of bevestiging, IP-adres van het gebruikte apparaat, datum en tijd van uitschrijving, datum en tijd van het oproepen van de nieuwsbrief, IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, besturingssysteem) evenals analysegegevens (bijv. gegevens over het lezen van de nieuwsbrief, zoals klikgedrag van de verstuurde nieuwsbrieven).

Deze gegevens zijn nodig om de e-mails naar u als abonnee te sturen. We gebruiken de titel en naam om u persoonlijk aan te spreken. Andere gegevens worden gebruikt om het gebruiksgedrag in onze nieuwsbrief te analyseren, voor het personaliseren van de nieuwsbrief, en ook om anonieme rapporten op te stellen voor analyse en bepaling van de nieuwsbriefstrategie.


4.1.2.Wat is de wettelijke verwerkingsgrond?

Wij verwerken contactgegevens op basis van jouw toestemming. Andere gegevens gebruiken wij op basis van ons gerechtvaardigd belang om ons communicatiebeleid te analyseren, evalueren en te verbeteren. 

4.1.3.Met wie delen wij deze gegevens?

We werken samen met derde partijen waarvan sommigen gevestigd kunnen zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze verwerkers bieden een voldoende beveiligingsniveau en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de aan hen toevertrouwde diensten en in overeenstemming met de instructies van Delhaize.

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en indien het gegevensbeschermingsniveau in dat land niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau in de EER, voorzien wij gepaste maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen (meestal in de vorm van de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie). Op die manier verzekeren wij dat uw persoonsgegevens die naar derde partijen buiten de EER worden doorgezonden, verwerkt worden met dezelfde zorg als in België.


4.1.4. Hoe lang houden wij deze gegevens bij?

Wij houden deze gegevens bij zolang je jouw toestemming niet ingetrokken hebt. 

4.1.5. Internationale Transfers

We werken samen met derde partijen waarvan sommigen gevestigd kunnen zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze verwerkers bieden een voldoende beveiligingsniveau en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de aan hen toevertrouwde diensten en in overeenstemming met de instructies van Delhaize.

Indien jouw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en indien het gegevensbeschermingsniveau in dat land niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau in de EER, voorzien wij gepaste maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen (meestal in de vorm van de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie). Op die manier verzekeren wij dat jouw persoonsgegevens die naar derde partijen buiten de EER worden doorgezonden, verwerkt worden met dezelfde zorg als in België.


4.1.6. Zal er gebruik gemaakt worden van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering?

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. 

                     d.  Chatbot  

4.1.1. Welke gegevens en voor welke doeleinden? 

Indien je gebruikt maakt van onze chatbot, verwerken wij de gegevens die je ons meedeelt in jouw vraagstelling samen de andere gegevens zoals IP-adres, soort toestel, …) om je te kunnen helpen en onze chatbot te optimaliseren.

4.1.2.Wat is de wettelijke verwerkingsgrond? 

Wij gebruiken deze gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. 

4.1.3.Met wie delen wij deze gegevens? 

Wij delen deze persoonsgegevens alleen met derden waarmee we samenwerken voor het beheer van onze website, en in het bijzonder de chatbotfunctie (IT- en softwareleveranciers).

4.1.4. Hoe lang houden wij deze gegevens bij? 

De meeste gegevens worden onmiddellijk na het einde van de chatsessie verwijderd maar bepaalde input zullen wij (geanonimiseerd) gebruiken om ons chatbot te optimaliseren (bv veel voorkomende vragen).

4.1.5. Internationale Transfers

We werken samen met derde partijen waarvan sommigen gevestigd kunnen zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze verwerkers bieden een voldoende beveiligingsniveau en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de aan hen toevertrouwde diensten en in overeenstemming met de instructies van Delhaize.

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en indien het gegevensbeschermingsniveau in dat land niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau in de EER, voorzien wij gepaste maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen (meestal in de vorm van de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie). Op die manier verzekeren wij dat jouw persoonsgegevens die naar derde partijen buiten de EER worden doorgezonden, verwerkt worden met dezelfde zorg als in België.


4.1.6. Zal er gebruik gemaakt worden van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering?

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. 


5.  Gebruik van cookies en soortgelijke technologie

Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologie. Meer informatie hierover vind je in onze cookieverklaring.

6.  Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via onze website heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie.